Tarım Danışmanlığı Mevzuatlar

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/09/20060908-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140704-20.htm

http://www.tarim.gov.tr

http://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/TDYH/yonetmelik.pdf