MALİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 02.07.2021

AMASYA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ MALİ OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Amasya İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin Mali Olağan Genel Kurul Toplsntısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 31.07.2021 Cumartesi günü saat 11:00 da Şeyhcui Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde bulunan açık alan sosyal tesislerinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07.08.2021 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem aşağıda çıkarılmış olup, üyelerin hazır bulunması rica olunur.

Muammer YAYLACIK Cafer KORUCU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1-Yoklama ve açılış

2-Başkanlık divanının oluşturulması ( Başkan , Başkan Vekili , 2 Katip Üye ) , saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması , görüşülmesi ve ibrası.

4- Denetleme Kurulu Raporunun okunması ,görüşülmesi ve ibrası.

5- 2018-2019-2020 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması , görüşülmesi ve ibası.

6-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası.

7- 2021-2022 Yılalrına ait tahmini bütçenin ookunması ve kabulü.

8- Tahmini bütçenin okunması ve kabulü.

9- Dilekçe ve temenniler.

10- Kapanış.